- Reading Time: < 1 minute

Inventarisatie gezichtsherkenningstechnologie: Doe mee!

Zowel op nationaal als internationaal niveau is de laatste maanden een debat gaande over het gebruik van gezichtsherkenningstechnologie. Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker is voornemens hier een brief over te schrijven aan de Tweede Kamer, ter uitvoering van een motie. Een deel van die brief bestaat uit een inventarisatie van bestaande toepassingen van gezichtsherkenningstechnologie, zowel bij overheidsorganen als private partijen. Hiervoor ziet het ministerie van Justitie en Veiligheid graag twee vragen beantwoord.
1)    Gebruikt of ontwikkelt u gezichtsherkenningstechnologie, en zo ja, wat voor toepassing(en) betreft het?
2)    Ziet u veelbelovende (nieuwe) use cases in uw branche, en zo ja, welke? Wilt u deelnemen aan deze inventarisatie? Mail uw antwoorden uiterlijk 21 mei naar Paul Kok, p.a.kok@minjenv.nl.